การพัฒนา LineBot พื้นฐาน
Kannika Tantadaนพ นพรัตน์ สวยฉลาด

การพัฒนา LineBot พื้นฐาน

คอร์สการพัฒนา Line Bot พื้นฐานนี้เป็นคอร์สที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาสามารถนำเอาความรู้ และทักษะในการพัฒนา Line Bot ไปประยุกต์ใช้ในการอำนวยความสะดวกทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษา โดยเน้นให้ผู้พัฒนาเขียนโค้ดให้น้อยที่สุด