วิทยาการคำนวณ Unpluged
Somchai Muangmool

วิทยาการคำนวณ Unpluged

CS Unplugged (วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบอันปลั๊ก) เป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาให้ครูสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน โดยปราศจากการใช้คอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ (Coding) ScratchJr
ณรงค์ฤทธิ์ เขื่อนแก้วณัฐชานน แสนคำลือ

วิทยาการคำนวณ (Coding) ScratchJr

ScratchJr คือการเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้นช่วยให้เด็กเล็ก (อายุ 5-7 ปี) สร้างภาพเคลื่อนไหวและตัวละครของตัวเองสามารถแก้ไขตัวละครในโปรแกรมแก้ไขภาพวาดเพิ่มเสียงและเสียงของตัวเองหรือรูปถ่ายตัวเองจากนั้นใช้บล็อก การเขียนโปรแกรมเพื่อทำให้ตัวละครของพวกเขามีชีวิตชีวา

วิทยาการคำนวณ (Coding) Arduino เบื้องต้น
Sarun BoonwongSaharat Wattalo

วิทยาการคำนวณ (Coding) Arduino เบื้องต้น

Arduino คือ โครงการที่นำชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ มาใช้ร่วมกันในภาษา C ซึ่งภาษา C นี้เป็นลักษณะเฉพาะ คือมีการเขียนไลบารี่ของ Arduino ขึ้นมาเพื่อให้การสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ที่แตกต่างกัน สามารถใช้งานโค้ดตัวเดียวกันได้ โดยตัวโครงการได้ออกบอร์ดทดลองมาหลายๆรูปแบบ เพื่อใช้งานกับ IDE ของตนเอง

วิทยาการคำนวณ (Coding) Kidbright
ปิยะพงษ์ วรรณวงค์ภูเบศ สุภาษี

วิทยาการคำนวณ (Coding) Kidbright

KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Internet Of Thing (IoT) โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright บนเว็บไซต์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลในการแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด  

วิทยาการคำนวณ code.org
kultida boonchootNalatporn Kamyu

วิทยาการคำนวณ code.org

การเขียนโปรแกรมเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  (critical thinking and problem solving) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำให้ผู้เรียนมีการคิดแบบมีเหตุผล เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การสร้างงานที่ดี  และดำรงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน ทั้งเกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืนในอนาคต