การสร้าง AR ด้วย Openspace3D
thawikhun saengsonthawisakThanyarat Sophak

การสร้าง AR ด้วย Openspace3D

ศึกษางาน 3 มิติ ด้วยOpen space 3D  การสร้างชิ้นงานในรูปแบบ3 Dแสดงผลกราฟิก การแสดงผลด้วยภาพ วีดีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ การใส่สี ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม การผลิตชิ้นงานนำเสนอ

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR Coloring) ระบายสี
Anonpak Kammajunwaranit Yongketkarn

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR Coloring) ระบายสี

AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทำให้สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็นวัตถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง มีการแสดงผลที่แสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหว ดูมีมิติและมีความตื่นเต้นเร้าใจ